.

.

خدمات و حمایت‏های مرکز رشد

- خدمات فنی و مهندسی

1-- شبکه اینترنت، تلفن و نمابر

2- خدمات فیزیکی و فضای اداری 

3- پذیرش

 

- خدمـات مـالـی و اعـتـبـاری

 1- بودجه حمایتی

2- کاهش هزینه های جاری

3- کمک به کسب و کار

4-کمک ها و وام های دولتی

5- ساخت نمونه اولیه

6- کمک به تجاری سازی

7- کمک به برگزاری نمایشگاه

- خدمـات آمـوزش و مشـاوره

1- مشاوره علمی

2- مشاوره حقوقی

3- مشاوره بازاریابی

4- مشاوره مدیریتی

5- آموزش تخصصی

6- آموزش عمومی(کارآفرینی، طرح تجاری، قوانین اداری و اجرایی)

خوانده شده 2267 آخرین ویرایش در پنج شنبه, 28 شهریور 1398 ساعت 01:28

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک