.

.

آشنایی با نحوه پذیرش طرح در مرکز

درخواست واحد متقاضی پذیرش بر اساس دارا بودن  شرایط زیر ارزیابی خواهد شد: 1-داشتن ایده محوری مناسب:  ایده محوری محصولی است که طی مدت استقرار در مرکز ایجاد می گردد یا توسعه می یابد. 2-نوآوری به همراه تجاری سازی:فعا ...

آشنایی با شهرستان سرپل زهاب

شهرستان سرپل زهاب با مساحت ۹۰۳۳۰ هكتار در غرب استان كرمانشاه قرار دارد. مركز این شهرستان، شهر سرپل زهاب است و جمعیت شهرستان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۸۴.۵۰۰ نفر بوده است. آب و هوای شهرستان نسبتا گرم و نیمه خشك است و رو ...

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک