.

.

مهمترین رسالت های مرکز:

* بستر سازي و ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت رشد، توسعه و ارتقاء فعاليتهاي موسسات فناور

*  جذب متخصصین، نوآوران و مبتکران با اولویت فناوری های روز و نیازهای کشور و منطقه

*  افزايش قدرت رقابت و رشد صنايع متکي بر دانش

*  کمک به جذب سرمايه گذاري خارجي و جذب دانش فني

*  تقويت ساختارهاي حمايتي از موسسات دانش محور

*  برقراري ارتباط با ديگر بخش هاي تحقيقاتي، صنعتي و اقتصادي

*  همکاري براي افزايش توان رقابتي شرکت ها در سطح ملي و بين المللي

 

خوانده شده 2387 آخرین ویرایش در یکشنبه, 24 آبان 1394 ساعت 07:29

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک