.

.

محصولات واحد های فناور

محصولات واحد های فناور (92)

پمپ هیدرولیک فرمان تیبا CNG

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • پمپ هیدرولیک فرمان تیبا بنزینی

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • پمپ هیدرولیک یورو 4

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • مجموعه جلوبندی نیسان

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک با سیبک تیبا

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک با سیبک پراید

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • مجموعه رابط کنترل راست

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • مجموعه رابط کنترل چپ

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • سیبک درونی تیبا

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • سیبک درونی پراید

 • تولید کننده: صنایع محور سازان زاگرس (r&d)
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  جستجوی پیشرفته محصولات

  دستاوردها و افتخارات پارک