.

.

معرفی واحد های فناور

معرفی واحد های فناور (302)

شرکت توسعه دانش و فناوری وستا

 • مدیرعامل: نیما قاسمی
 • ایده محوری: سامانه حمل و نقل هوشمند و لجستیک (سامانه پستی وستانو)
 • مرحله: رشد
 • هایا شیمی رازی

 • مدیرعامل: احسان کرمی
 • ایده محوری: ساخت و تولید موم صنعتی
 • مرحله: رشد
 • هوشمند صنعت حسام

 • مدیرعامل: سیامک فلاحی
 • ایده محوری: ساخت ماشین ابزار های cnc
 • مرحله: رشد
 • شرکت نبض نسل توانا

 • مدیرعامل: ساسان آرین دوست
 • ایده محوری: ساخت انیمیشن علمی و آموزشی
 • مرحله: پیش رشد
 • حامد طهماسبی

 • مدیرعامل: حامد طهماسبی
 • ایده محوری: تبدیل ایده به محصول بر اساس فرآیند حل مساله(حوزه تجهیزات الکترونیک) در ...
 • مرحله: پیش رشد
 • ایوب استواری

 • مدیرعامل: ایوب استواری
 • ایده محوری: ساخت نانوژنراتور تریبوالکتریک و الحاقات آن در کاربردهای مختلف
 • مرحله: پیش رشد
 • روان ابزارسازان بشیر

 • مدیرعامل: حسن بشیری
 • ایده محوری: مدرسه مهارت های زندگی
 • مرحله: رشد
 • طراحی و ساخت زوبین قرقره کامپوندی

 • مدیرعامل: محمدرضا حدیدی
 • ایده محوری: طراحی و ساخت زوبین قرقره کامپوندی
 • مرحله: پیش رشد
 • پیشتازان هدف زیستی پایدار

 • مدیرعامل: شبنم لقمانی
 • ایده محوری: تولید عوامل بیولوژیک زنبور هابروبراکون
 • مرحله: رشد
 • ارائه خدمات در زمینه مدیریت، ارزیابی، نظارت و پشتیبانی در راستای توسعه فناوری های دانش بنیان

 • مدیرعامل: محسن آزادی
 • ایده محوری: ارائه خدمات در زمینه مدیریت، ارزیابی، نظارت و پشتیبانی در راستای توسعه ...
 • مرحله: رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک