.

.

معرفی واحد های فناور

معرفی واحد های فناور (316)

مدیریت مکانی فضا کاو

 • مدیرعامل: صباح معتمدی
 • ایده محوری: ارائه خدمات مکان مند با استفاده از تصاویر ماهواره ای، فتوگرامتری هوایی ...
 • مرحله: رشد
 • ارائه خدمات در زمینه مدیریت، ارزیابی، نظارت و پشتیبانی در راستای توسعه فناوری های دانش بنیان

 • مدیرعامل: محسن آزادی
 • ایده محوری: ارائه خدمات در زمینه مدیریت، ارزیابی، نظارت و پشتیبانی در راستای توسعه ...
 • مرحله: رشد
 • ساخت و تولید دوربین سکویا

 • مدیرعامل: روناک امیری
 • ایده محوری: ساخت و تولید دوربین سکویا
 • مرحله: پیش رشد
 • داده پرداز سپهر گستر زاگرس

 • مدیرعامل: محسن حشمتی
 • ایده محوری: طراحی و تولید نرم افزار های حوزه سلامت
 • مرحله: رشد
 • شرکت فنی مهندسی دانش بنیان "تکین لیان پارس"

 • مدیرعامل: دکتر رضا بختیاری
 • ایده محوری: طراحی و اجرای فرآیند اتصال قطعات به روش TLP و تعمیر تجهیزات پیشرفته شامل ...
 • مرحله: رشد
 • ساخت انیمیشن تبلیغاتی

 • مدیرعامل: حسین اکبری
 • ایده محوری: ساخت انیمیشن تبلیغاتی
 • مرحله: پیش رشد
 • شرکت روانشناختی هاتف جوان

 • مدیرعامل: بنت الهدی امیری
 • ایده محوری: استعداد سنجی و خدمات روانشاختی
 • مرحله: پیش رشد
 • سحر اسدی

 • مدیرعامل: سحر اسدی
 • ایده محوری: اپلیکیشن هوش و خلاقیت
 • مرحله: پیش رشد
 • زعفران طلایی سنقر وکلیایی

 • مدیرعامل: زهرا رشیدی
 • ایده محوری: تولید گل و پیاز زعفران
 • مرحله: رشد
 • هادی محمدی

 • مدیرعامل: هادی محمدی
 • ایده محوری: تخمه آفتابگردان سنقری با استفاده ازگیاهان دارویی و معطر
 • مرحله: پیش رشد
 • واحد فناور

  پنل واحد من

  آخرین محصولات

  جست وجوی پیشرفته واحدها

  دستاوردها و افتخارات پارک