.

.

درخصوص همکاری های مشترک با هدف استفاده از پتانسیل وتوان واحدهای فناور ودانش بنیان درراستای توانمند سازی ورفع نیاز های مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی

# عنوان دریافت توضیحات حجم تعداد دریافت

464

464 دریافت 29.72 kb 55

خوانده شده 211
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 463 اطلاعیه 465 »

پنل واحد من

دستاوردها و افتخارات پارک

دستاوردها و افتخارات پارک