.

.

قابل توجه شرکت های دانش بنیان و فناور

برنامه های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با هدف تسهیل زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان در زمینه تسهیلات سربازی اعضای فعال در این شرکت ها

# عنوان دریافت توضیحات حجم تعداد دریافت

449

449-1 دریافت 256.99 kb 85
449-2 دریافت 103.27 kb 78

خوانده شده 344
محتوای بیشتر در این بخش: « اطلاعیه 448 اطلاعیه 451 »